3D模型库 >> 模型下载 >> 【初音未来】redial官方模型
模型截图 / 效果图 / 渲染图:

【初音未来】redial官方模型的图片1 【初音未来】redial官方模型的图片2 【初音未来】redial官方模型的图片3

------------------------------------------------------------------------------

模型名称: 【初音未来】redial官方模型

模型编号: MA436107

------包含的文件列表------

1.png

24.png

a.png

fac.png

h.png

h.spa

n.spa

rdc.png

re.png

Redial.pmd

s.spa

s23.spa

skin2.PNG

t006.bmp

------------------------------------------------------------------------------

下载链接-百度网盘

------------------------------------------------------------------------------

如果打不开模型,多数是版本问题,请点击这里查看解决方法